Bilder

Kvalster

0

En honkatt efter avslutad kastration.

0

En tik opereras för pyometra. Livmoderinflammation.

0

Urinkristaller kan ge stopp i urinvägarna hos hanhundar och hankatter.

0

Mjällkvalster är vanligt hos kaniner. Det kan ge väldig klåda fast ofta ser man bara att kaninen har mycket mjäll och kanske fäller mer. Den här kaningossen har bitit sig själv på baktassarna till följd av klådan.

0

När djuren ligger sövda blinkar de mindre eller inte alls. Vi smörjer ögonen med en gel för att skydda ögonen.

0

Innan operation förbereds patienterna genom rakning och tvätt.

0

0

Persisterande mjölktänder är inte helt ovanligt. I många fall orsakar detta ansamling av smuts, tandsten och var runt de närliggande tänderna. Det kan även göra att permanenttanden blir felplacerad. Därför är det viktigt att söka vård i tid.

0

Vi opererar även marsvin. Har har vi tagit bort en ganska stor nybildning i huden.

0