Länkar

På denna sida har vi samlat länkar till andra webplatser med bra och nyttig information för dig som djurägare.

Resa

Jordbrukverket beskriver de bestämmelser som gäller vid resa med djur.

Hundregister

Jordbruksverkets hundregister

Svenska Kennel Klubbens hundregister

Hitta ägare till upphittad hund/katt

Djurhälsa

Giftinformationscentralen

Statens Veterinärmedicinska Anstalts sida om djurhälsa

Hill´s hemsida