Behandlingar för häst

Vi utför bland annat

  • Rörelsekontroller och hältundersökningar
  • Besiktningar
  • Luftvägskontroller med endoskopi
  • Ultraljud av dräktighet och senor
  • Kirurgiska ingrepp, ex. kastrationer och operation av inkar
  • Munhåleundersökning och tandbehandlingar
  • Vaccinationer