Kontakt

Du hittar oss i Kinna, på Kinnamarksvägen 1.

Det lättaste sättet att nå oss på är via mejl:
djurklinikenikinna@telia.com

Det går även att ringa men vi prioriterar patienterna som är i huset. Vi har lättast att svara i telefon mellan klockan 8 -8.30 men även då prioriterar vi patienterna i huset.

072-853 57 31

Obs! Vi svarar inte på SMS


Klicka här för att öppna kartan i eget fönster.

Hantering av personuppgifter:

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall.

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning).

Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser eller information om bokade tider samt nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till.

De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress.

Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.

Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering, brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut, polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig Charlotta Oscarsson 0320-35252.

Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.