Tips och råd för smådjur

Ljudträning

Skapa en plats som hunden associerar med lugn o avslappning.

Skapa en trygghetsplats (TP).

Det kan vara en handduk, filt eller korg som hunden associerar med positiva lugnande aktiviteter. Till ex massage eller lugna lydnadsövningar.

Denna TP måste bildas långt innan man börjar ljudträna.

Om man önskar kan TP sprayas med feromonspray (Adaptil).

Utsätt hunden för ljuden på en mycket låg volym.

CD-spelare med upphöjda utställda högtalare för att få ett verkligare ljud.

Spela ljudet på så låg volym som krävs för att inte framkalla någon ihållande reaktion.

En övergående orienteringsreaktion (vänder sig mot ljudkällan) samt en övergående oro som bara varar 10-30 sekunder är acceptabelt.

Företrädesvis är hunden i sin TP när ljudet startar för att hjälpa till att hålla oro/rädsla borta.

Försök ändra hundens beteende genom att associera det låga ljudet med något positivt.

Under det att ljudet spelas på stereon ges hundens favoritgodis. Om det är regn o vind så ges godis hela tiden. Om det är åska eller smällare så ge godis efter det höga ljudet.

Lek som belöning är också användbart till ex dragkamp eller lek med boll.

Om hunden gillar att arbeta kan man träna sitt, ligg etc under det att ljudet spelas upp.

Öka hundens motståndskraft

När hunden inte längre visar någon oro, ångest eller rädsla vid lågt ljud och kan delta i annan aktivitet så som att äta, leka och träna så ökas volymen på oljudet.

Ge hunden 10-30 sekunder att vänja sig vid det ökade ljudet innan hunden engageras genom godis eller enkla lugna övningar av sitt, stanna,ligg.

När det fungerar bra görs försök till lek.

På detta sätt ökas volymen gradvis tills hög volym kan spelas utan negativ reaktion från hunden.

Försök övergå till mera verkliga ljud

När hunden har vant sig vid höga ljud kan andra stimuli som associeras med oljudet introduceras på låg nivå.

Om hunden tex är rädd för oväder kan man spraya och senare spola vatten på fönstren.

Det rekommenderas att träningen inleds minst 2 månader innan oljudssäsong och att man tränar korta pass minst 8 gånger per vecka.

Källa: BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine, 2nd edition

Vaccinationer

Hund

Hundar vaccineras vanligtvis första gången vid ca 7-8 veckors ålder.

De ska vaccineras mot valpsjuka, hepatit, parvo och parainfluensa efter 12 veckors ålder.

Revaccinering sker sedan årligen. Individer som mycket sällan träffar andra hundar kan vaccineras vart tredje år. Man skippar då vaccinationen mot parainfluensa-kennelhosta.

Hundar som ska resa utomlands behöver vaccineras mot rabies och ev. leptospiros. De får i samband med detta även ett pass utfärdat och måste vara ID-märkta med chip. Reglerna för in- och utförsel av sällskapsdjur varierar mycket från land till land. Kontakta ambassaden till det land du ska åka för att få ta del av deras regler.

Sveriges aktuella regler finner du på Jordbruksverkets hemsida.

Katt

Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva från 8 veckors ålder.

De får en andra vaccination 3-4 veckor senare.

Re-vaccination sker sedan årligen.

För katter som ska resa utomlands gäller liknande regler som för hund-se ovan.

Kräkningar/diarré

Kräkning och diarré är vanliga sjukdomssymptom hos hund och katt.

Enstaka kräkningar kan betraktas som normalt om djuret inte är påverkat för övrigt.

Symptom som föranleder kontakt med veterinär är t.ex. då:

  • Ditt djur är trött och slö och ointresserat av sin omgivning
  • Blod i kräkningen eller i avföringen.
  • Intensiva kräkningarna eller diarré.
  • Symptomen pågår i flera dagar utan förbättring trots dietmat.
  • Hög feber eller för låg temperatur. (Normal kroppstemperatur för hund och katt är 38-39 grader)
  • Djuret inte dricker vatten eller kräks upp intaget vatten.

Är din hund eller katt däremot pigg och äter och dricker som vanligt, så kan Du prova att behandla hemma.

Djuret ska ha fri tillgång till friskt vatten men ge ej för stora mängder åt gången då för snabbt intag kan framkalla kräkning.

Rekommenderat intag av vatten för en hund eller katt är ca 40 ml per kilo kroppsvikt och dygn. Intaget ska ökas om de förlorar mycket vätska i kräkningar eller kraftig diarré.

Det är fördelaktigt att ge vätskeersättning under sjukdomsperioden. Hos oss kan du köpa Nutrisal som är specialtillverkat för hund och katt. Du kan också göra en vätskeersättning att ge ditt djur. Koka upp 1 liter vatten och blanda i 1 msk druvsocker och 1 tsk salt och låt svalna.

Vi rekommenderar att ditt djur får fasta en dag. Man kan under detta dygn ge Canikur (finns i vår butik) som skyddar och läker slemhinnan, samt binder toxiner (gifter) som finns i tarmen och påskyndar tillfrisknandet.

Kom ihåg att alltid erbjuda fri tillgång till vatten eller vätskeersättning.

Därefter ges medicinskt dietfoder som hjälper tarmen läka och återställas. Dessa foder är medicinska och får endast säljas hos veterinär.

Man kan också koka egen mat som är snäll mot mage/tarm. Koka ris och mager färs eller mager vit fisk (t ex torsk). Tillsätt inget salt eller annan kryddning.

Oavsett dietval, ge små portioner 4-6 ggr/dag tills symptomen upphör.

Övergå sedan till djurets normala foder genom att successivt blanda den i allt större del i dietmaten. Återgå till det vanliga fodret över en 10-dagars period.

Om djuret inte blir bra så kontakta oss för råd.

Avmaskning

Olika avmaskningspreperat finns att köpa receptfritt på apoteket.

Katt

Spolmask

Kattungar

Katter i miljö där smittrycket kan vara högt (framför allt utekatter)avmaskas med en kur vid 14-20 dagars ålder och därefter en kur varannan (pyrantel) till var fjärde (fenbendazol) vecka upp till ca 3 månaders ålder. Innekatter som är uppfödda inne skall inte ha parasiter. Katteri med innekatter kan träckprovtas vid 4 veckors ålder för att undersöka om avmaskningsbehov finns.

Unga katter – upp till 2 års ålder

Utekatter avmaskas med två kurer årligen, helst träckprov innan.

Vuxna katter

Träckprovtagning eller avmaskas årligen vid högt smittryck.

Kattens spolmask kan ibland ses i uppkräkning av maginnehåll och i avföring. Kattens spolmask blir upp till 10 cm lång, är gulvit i färgen. Larverna är mycket små.

Bandmask och hakmask

Avmaskning görs vid konstaterad infektion, till exempel bandmasksegment i avföringen.

Kattens bandmask: Delar av bandmasken ser ut som små ”gulvita risgryn” och kan ofta ses i avföringen eller runt analöppningen.

Hund

Valpar

Valpar i kennelmiljö avmaskas med en kur vid 14-20 dagars ålder och därefter varannan (pyrantel) till var fjärde (fenbendazol) vecka upp till tre månaders ålder.

Valpar till sällskapshundar kan undersökas på förekomst av maskägg vid fyra veckors ålder för att fastställa om avmaskningsbehov föreligger.

Tikar för avel

De undersöks på förekomst av maskägg i träckprov eller avmaskas samtidigt som valparna avmaskas första gången. Tikar i kennlar med dokumenterat svåra spolmaskproblem kan eventuellt avmaskas med fenbendazol dagligen från dag 40 under dräktigheten till och med 14 dagar efter valpningen.

Vuxna hundar

Undersöks på förekomst av maskägg i träckprov eller vid högt smittryck avmaskas årligen. Vissa individer får återkommande spolmaskinfektioner trots regelbunden avmaskning. Spolmask kan ibland ses i uppkräkningar av maginnehåll och i avföring. Hundens spolmask blir upp till 20 cm lång och är gul vit till färgen. Om möjligt bör man ta reda på smittkällan. Ofta behöver dessa hundar avmaskas en gång per månad med fenbendazol under det första halvåret.

Hakmask, piskmask, bandmask, Toxascaris

Avmaskning vid konstaterad förekomst. Hakmaskinfektion kan vara svårbehandlad. Vid konstaterad infektion rekommenderas tre kurer med två veckors mellanrum. Till exempel Axilur kan användas. Behandlingen följs upp med träckprovsundersökning fyra veckor efter avslutad behandling.