Personal

Vi som äger och driver kliniken är Charlotta och Johan Oscarsson. Vi är båda veterinärer och till vår hjälp har vi 2 djursjukskötare. Charlotta inriktar sig på de mindre sällskapsdjuren hund och katt medan Johan jobbar mest med häst.

Veterinärer


Charlotta Oscarsson
leg. veterinär


Johan Oscarsson
leg. veterinär
spec. hästens sjukdomar

Djursjukskötare

Karolina Andersson, leg. djursjukskötare
Maria Hammarvid, leg. djursjukskötare

Monica Pilskog, assistent