Tips och råd för häst

Avmaskning

Skilj alltid på sommar- och vinterhagar
Avmaska alla hästar med samma preparat
Växelbeta gärna med andra djurslag
Om möjligt, lägg betet i träda något år emellanåt, alt.plöj och så in ny vall

Förslag till avmaskning

År 1: Avmaska med något preparat ur grupp 1, senast 3 dagar före betessläpp. Detta upprepas var 8e vecka tills hästarna tas till vinterhagen, vilket senast bör ske i samband med första frostnatten.

År 2: Avmaska med något preparat ur grupp 2, senast 3 dagar före betessläpp. Detta upprepas var 5e vecka tills hästarna tas till vinterhagen.

Grupp 1 (Ivermectingruppen): Ivomec, Noromectin, Bimectin, Eraquell, Cydectin och Equi-max (den sistnämnda även effektiv mot bandmask)
Grupp 2: Banminth, Fyrantel, Droncit
Ovanstående rutiner är bra för kontroll av blodmask och magmask (styngflugans larver). För att få effekt mot den allt vanligare bandmasken, kan man vid första avmaskningen år 1 använda Equi-max. år 2 kan man lägga in en dubbel dos med banminth/fyrantel vid första avmaskningstillfället på vårkanten.

För att kontrollera sina rutiner kan ett träckprov lämnas in för analys i mars-april.

Föl och unghästar

Stoet avmaskas samma dag som fölning med preparat ur grupp 1. Vid ca 8 veckor samt vid 13 veckors ålder avmaskas fölet med preparat ur grupp 2. Därefter låter man fölet ingå i de vuxna hästarnas program. 1-och 2-åringar bör ges en extra avmaskning i jan-feb, ur grupp 2, mot spolmask.

Vaccinationer

Influensa A2: Grundvaccination:2 vacc med 4-8v intervall samt 3e vacc efter 6-12 mån. Därefter årligen. OBS! för tävling krävs återvacc inom 12 mån.
Stelkramp(tetanus): Grundvaccination:2 vacc med 4-8v intervall samt 3e efter 6-12 mån. Därefter var 3e år eller vid sårskada/djup hovböld
Botulism: Grundvaccination:3 vacc med 4v intervall. Därefter årligen.(max 15 mån emellan)
Abortvirus(herpes): Sen dräktighet:månad 7 och 9. Tidig dräktighet:2 vacc med 4-8v intervall samt vid 8mån dräktighet. Obs! ger endast begränsad immunitet!

Tandbehandlingar

En årlig munkontroll rekommenderas av hästar fr.o.m 3års ålder. Här bedöms om hästen har skarpbett eller hakbett m.m Man behöver inte alltid åtgärda fel genom exv tandraspning men årlig kontroll kan förhindra att bettfel uppstår. Hästar med grava bettfel kräver kanske tätare kontroller. Har hästen sk .vargtänder kan dessa enkelt plockas bort.